Kernwaarden

Wij zijn het kompas dat door weer en wind richting geeft aan de islamitische identiteit,
kwaliteit van onderwijs en veiligheid van uw kind

Ibs Iqra zorgt ervoor dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Een prettige leeromgeving en hoge onderwijskwaliteit zijn hiervoor de belangrijkste voorwaarden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot volwaardige burgers die hun weg en plaats weten te vinden in de Nederlandse samenleving. Burgers die aan die samenleving ook een positieve bijdrage kunnen leveren. Burgerschapsvorming in al haar facetten is daarbij van belang.

Ouders en school zijn voor ons partners in de opvoeding. Daarom betrekken we u als ouder(s) zoveel mogelijk bij het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind(eren).

De basishoudingen van onze school zijn verwoord in vijf kernwaarden:

  1. Ihsaan
  2. Naastenliefde
  3. Rechtvaardigheid
  4. Respect
  5. Dankbaarheid

Meer over onze kernwaarden leest u in het Schoolplan.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Informatiepagina van onze school

Schoolkalender

Hier vindt u alle belangrijke data van onze school

Schoolplan

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2023-2027

Aanmelden

Hier kunt u uw kind aanmelden voor onze school

Contact

Contactpagina van onze school