Samenwerkingsverband Kind op 1

Ibs Iqra neemt deel aan Samenwerkingsverband Kind op 1. Samen met de basisscholen in Walcheren en de Oosterschelderegio verzorgt Samenwerkingsverband Kind op 1 de ondersteuning in het kader van passend onderwijs. Zij besluiten over ondersteuning op de scholen en bepalen welke leerlingen naar speciaal (basis)onderwijs gaan. Op deze website kunt u o.a. informatie vinden over de aanmelding voor arrangementen en procedures voor speciaal (basis)onderwijs.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Informatiepagina van onze school

Schoolkalender

Hier vindt u alle belangrijke data van onze school

Schoolplan

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2023-2027

Aanmelden

Hier kunt u uw kind aanmelden voor onze school

Contact

Contactpagina van onze school