Vreedzame School

Ibs Iqra is een zogenaamde ‘vreedzame’ school. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en een stem krijgen. Daarnaast leren ze om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en de gemeenschap; ook staan ze open voor de verschillen tussen mensen.

 

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Informatiepagina van onze school

Schoolkalender

Hier vindt u alle belangrijke data van onze school

Schoolplan

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2023-2027

Aanmelden

Hier kunt u uw kind aanmelden voor onze school

Contact

Contactpagina van onze school