Zorg en begeleiding

We streven ernaar dat iedere leerling zich goed kan (blijven) ontwikkelen en ontplooien. Ons onderwijs is hierop ingericht. Dit betekent dat de leraren de leerlingen goed kennen en hen voortdurend volgen. Waar nodig krijgt een leerling zorg en begeleiding. Bijvoorbeeld wanneer een leerling wat minder kan of juist wat meer kan. Ons onderwijs in de groepen is zo ingericht dat alle leerlingen hiervan optimaal kunnen profiteren en dat ibs Iqra voldoet aan de Wet passend onderwijs.

Het groepsplan is hét instrument voor de juiste zorg en begeleiding van de betreffende leerling(en). De leraar speelt hierin een centrale rol, de intern begeleider (ib’er) een begeleidende en coachende rol. Daarnaast bewaakt de ib’er de doorgaande zorglijnen en alle (sociale) opbrengsten van de school. Ouders zijn partners in de ondersteuning en een onmisbare schakel in dit geheel.

Meer informatie over zorg en begeleiding leest u in het schoolplan.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Informatiepagina van onze school

Schoolkalender

Hier vindt u alle belangrijke data van onze school

Schoolplan

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2023-2027

Aanmelden

Hier kunt u uw kind aanmelden voor onze school

Contact

Contactpagina van onze school