Medezeggenschapsraad (MR)

Alle ouders kunnen meepraten en meebeslissen binnen de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten 2 leerkrachten en 2 ouders. Deze leden worden via stemming gekozen. De MR wordt om advies of instemming gevraagd bij de plannen die gemaakt worden voor de school over het onderwijs. Over sommige zaken heeft de MR instemmingsrecht: zonder instemming van de MR kan een plan van het bestuur of de schoolleiding niet doorgaan. Over veel andere zaken heeft de MR adviesrecht.

De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar op school. U kunt vragen en opmerkingen altijd doorspelen aan de ouders en leerkrachten die in de MR zitten. Zo kunt u laten weten wat er bij u leeft over de school. Ouders en leerkrachten mogen maar een maximum aantal jaar lid zijn van de MR. Daarna worden via een stemming nieuwe leden gekozen.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Informatiepagina van onze school

Schoolkalender

Hier vindt u alle belangrijke data van onze school

Schoolplan

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2023-2027

Aanmelden

Hier kunt u uw kind aanmelden voor onze school

Contact

Contactpagina van onze school